Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1916/QĐ-UBND 20/07/2022 Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 2)
2 4094/UBND-KTTH 24/06/2022 Chủ trương trông rừng đặc dụng từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng
3 1651/QĐ-UBND 20/06/2022 Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng DVMTR năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 957/QĐ-UBND 27/03/2019 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
5 420/QĐ-UBND 13/02/2019 Kiện toàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
6 676/QĐ-UBND 15/03/2022 Quyết định phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 634/QĐ-UBND 10/03/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
8 635/QĐ-UBND 10/03/2022 Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
9 47/QĐ-UBND 07/01/2022 Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
10 38/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
11 03/2021/QĐ-UBND 05/03/2021 Quy định về quản lý viên chức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây