Văn bản chỉ đạo Trung Ương (TW)

Thông tư quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Số kí hiệu 21/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/06/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/05/2017
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực